E-com Cyber Limited 億達數碼
English Version
 
 

:::公司簡介:::

 
億達數碼是間以進出口電腦配件為導向的公司。億達數碼的主要產品包括電腦、照相機、流動電話配件, MP3 播放器等。 億達數碼的營銷和銷售部門不斷搜求創新產品為全球顧客提供優質服務及超值貨品。億達數碼為顧客提供網上訂購服務,方便顧客在任何時間選購貨品。對於更多資訊, 現在請與我們聯繫或點擊入我們的網站。
 
 
 
 
::: 聯絡我們 :::
 
地址: 香港仔田灣徑9號新英工業中心21樓C
電話: +852 3580 0733
傳真: +852 2878 1208
電郵: info@e-comcyber.com
網址: http://www.e-comcyber.com/
 
 
 
 

| 主頁 |   | 公司資訊 |   | 產品 |   | 技術支援 |   | 聯絡我們 |   | 連結 |  

 

Copyright©2005 E-com Cyber Limited. All rights reserved.